ეკრანის დამცავი (ბრონი)

IPHONE XR OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone XR ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10
IPHONE XS OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone XS ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10
IPHONE 5 OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone 5 ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი      
10
IPHONE 11 OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone 11 ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10
IPHONE 6 OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone 6 ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10
IPHONE 11 PRO OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone 11 PRO ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10
IPHONE 7 OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone 7 ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10
IPHONE 7+ OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone 7+ ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10
IPHONE 8 OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone 8 ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10
IPHONE X OG PREMIUM GLASS DO
მოდელი Iphone X ეკრანის დამცავი (ბრონი) მთლიანი დაფარვა  პრემიურ ხარისხი
10