maxshop
Fast Charger 3 in 1
ვაილეს დამტენი მოწყობილობა სამი ერთში in put 5V/2V 9V/2V output watch 2W output cellphone 5W-7.5W-10W
89 169
Wireless Charging Stand
უსადენო დატენვის სტენდი (ეკო მეგობრული) მასლა - ნატურალური ხე 
49 86
Magnetic power Bank 4X1
Power Bank 4 Charging Packs 5000 Mah  
150